Immanuel Kant ihmismielen erityisyydestä, tai voivatko muut eläimet joogata?

Immanuel Kant (1724 – 1804) oli filosofi, joka toi huomion mielen toimintojen rooliin kokemuksessa ja tiedossa. Mitä harjoitukseen syventymisessä tapahtuu Immanuel Kantin termein ilmaistuna, ja onko se mahdollista muille kuin ihmisille?

Kantin mielenfilosofian ja tietoteorian johtavana ajatuksena on mielen toimintojen vaikutus tiedon muodostumisessa. Hän ajatteli, että olemme mielen vankeja: kaikki ajatukset ja havainnot tehdään väistämättä mielestä käsin, ja varma perusta tiedolle voidaan saavuttaa vain jos otetaan huomioon mielen oman toiminnan ehdot.

Kantia on mielenkiintoista tarkastella myös joogan näkökulmasta. Millaisia ovat ne mielen toiminnot, joiden pysäyttämistä harjoituksella tavoitellaan, ja mitä niiden pysäyttämisessä oikein tapahtuu? Entä miten ihmismieli eroaa muiden eläinten mielistä, ja olisiko joogan projekti toteutettavissa myös muunlajisena olentona?

Immanuel_Kant_(painted_portrait)

Mielen kyvyt ja ihmismielen erityispiirteet

Kant jakoi mielen kyvyt kolmeen osaan: aistimellisuuteen, ymmärrykseen ja järkeen. Aistimellisuus on kyky kokea ja aistia. Kaikki mitä kuulen, näen tai tunnen, kuuluu aistimellisuuden piiriin. Lisäksi Kant puhuu sisäisestä aistista, joka havainnoi mielen toimintoja.

Ymmärrys on kyky muodostaa käsitteitä. Esimerkiksi kaikki koirat ovat erilaisia. Ymmärrys on kyky löytää koiramaisuus kaikista kohdatuista koirista, jolloin hyvinkin erinäköisiin koiriin voidaan viitata koiran käsitteellä. Järki puolestaan on kyky tehdä päätelmiä.

Ennen evoluutioteoriaa eläneen Kantin oli mahdollista tehdä tiukka erottelu ihmisten ja muiden eläinten välille. Ihmisen ja muiden eläinten mielet poikkeavat Kantin mukaan toisistaan siinä, että muilla eläimillä on pelkkä aistimellisuuden kyky kun taas ihmisellä on lisäksi ymmärrys ja järki.

Eläinten tehtävä Kantin filosofiassa on ensisijaisesti toimia esimerkkeinä pelkkään aistimellisuuteen rajatusta toiminnasta. Nykylukijan on hyvä pitää mielessä, ettei tämä välttämättä tarjoa oikeanlaista kuvaa eläinten kognitiivisista kyvyistä, mutta se ei tarkoita, että Kant olisi väärässä sen suhteen, miten aistimellisuus toimii.

Joogan projekti kantilaisittain

Jos joogaharjoitus ymmärretään matkana kohti mielen toimintojen pysäyttämistä, kantilaisesta näkökulmasta katsottuna siinä täytyy tuoda huomio pois ulkoisten aistien kohteista ja hiljentää analysoiva ymmärrys ja järki.

Ymmärrys ja järki eivät tee ihmisestä läsnäolevampaa. Päinvastoin, ne tekevät mahdolliseksi omiin ajatuksiinsa unohtumisen, vaihtoehtoisten tapahtumaketjujen miettimisen tai tulevaisuuden suunnittelemisen. Näihin asioihin on mahdollista uppoutua siinä määrin että aistien välittämät viestit jäävät huomioimatta.

Aistien varassa toimiminen on useimmiten hyvinkin automaattista, ja hyvä niin. Jos esimerkiksi autoa ajaessa pitäisi analysoida tarkkaan jokainen liike, ajamisesta tulisi liki mahdoton tehtävä.

Joogassa pyritään hiljentämään aistit vetämällä ne pois tavanomaisista kohteistaan, jotta mielen olisi mahdollista rauhoittua. Tämä koskee ulkoisia aisteja; mielen liikkeitä havainnoivan sisäisen aistin hiljentäminen on mutkikkaampaa, eikä se kenties ole edes tarpeen ennen samadhin syvempiä tasoja.

Ulkoisten aistien toiminnan hiljentäminen helpottuu, jos ensin tuo huomion niihin ja tarkkailee, mitä oikein näkee, kuulee, haistaa ja tuntee analysoimatta aistimusten lähteitä tai reagoimatta niihin. Tämä auttaa hiljentämään myös ymmärryksen ja järjen usein automatisoitunutta toimintaa.

sammakkoVoivatko muut eläimet joogata?

Muilla eläimillä on lähtökohtaisesti vähemmän mielen toimintoja kuin ihmisellä. Voisiko tästä päätellä, että ne ovat lähempänä joogan tilaa kuin ihmiset? Ne ovat täydellisesti läsnä kussakin hetkessä. Mutta niiden on pakko: ne eivät voi muuta. Niiden toiminta on aistiärsykkeiden määräämää.

Muille eläimille aistiärsykkeiden poissulkeminen ei ole mahdollista, ainakaan tietoisesti.  Niiden ei ole mahdollista valita olla reagoimatta reaktiota vaativiin ärsykkeisiin. Toki vaikkapa saalista jahtaavan ketun huomio on tiukasti kohdistettu saaliseläimen liikkesiin epäolennaisten ärsykkeiden jäädessä huomioimatta.

Ainoastaan ihmisellä on kyky hallita oman mielensä toimintaa. Siitä huolimatta ihminenkin on pitkälti aistiensa vallassa, mikä on arkielämän kannalta tarpeen. Aistien vallasta irroittautuminen vaatii ponnistelua, joka voi toteutua vaikkapa joogaharjoituksessa.

Kokemus puhtaasta minuudesta ja moraalinen vastuu

Huomion tuominen pois ulkoisesta havainnoinnista mielen toimintaan itseensä on siis asia joka on mahdollinen vain ihmiselle. Tämän tekee mahdolliseksi ymmärryksen myötä tuleva kyky kaiken kokemuksen ehtona toimivan oman minuuden ja olemassaolon hahmottamiseen. Pelkät aistit eivät tähän riitä.

Vaikka myös muut eläimet ovat kokemuksensa subjekteja, pelkästään aistimellisuuteen rajoittuneina ne eivät kykene tekemään samalla tavalla eroa oman subjektiivisen näkökulmansa ja havainnon kohteen välille kuin ihminen (tämä toki on seikka jonka nykyinen kognitiivisen etologian tutkimus on kyseenalaistanut).

Tämän kyvyn myötä tulee myös moraalinen vastuu omasta toiminnasta; ymmärrys siitä, ettei ole täydellisesti ärsykkeiden armoilla vaan pystyy tekemään valintoja yhdistettynä kykyyn ajatella asioita myös muiden olentojen näkökulmasta velvoittaa käyttämään näitä kykyä moraalisia ratkaisuja tehtäessä.

Tämä ajatus näkyy myös joogaetiikassa: yamat ja niyamat asettavat ohjenuoran  vastuulliselle toiminnalle, ja niiden noudattaminen edellyttää itsekkäistä tarkoitusperistä luopumista. Näin toiminnan perusta on universaaleissa periaatteissa tekojen seurausten laskelmoinnin tai omien mielen oikkujen sijaan.

Tämän tekstin myötä joogamattoajatelmia jää tauolle. Uusia artikkeleita luvassa jälleen toukokuussa kirjoittajan selvittyä akateemisista koitoksistaan!

Viiden minuutin joogatauon vaikutus

Joogatuokion ei tarvitse olla pitkä vaikuttaakseen. Pidin lyhyitä joogataukoja Totuus ja tolkku -filosofiakerhon hyvinvointiworkshopissa. Minkälainen vaikutus tauoilla oli? Kokeile myös itse!

egoHyvinvointiworkshopin  joogarastin tavoitteena oli osoittaa, mitä Patañjalin ajatus joogasta mielen toimintojen pysäyttämisestä tarkoittaa, ja miten joogaharjoituksessa opetellaan olemaan samastumatta mielen liikkeisiin.

Hengitys on tehokas apuväline yleisvireeseen vaikuttamisessa. Tiheä, pinnallinen hengitys tekee olosta rauhattoman kun taas syvä ja hidas hengitys rauhoittaa. Teimme rastilla reilun viiden minuutin mittaisen harjoituksen, jonka jälkeen halukkaat saivat kirjoittaa paperille, minkälaisen muutoksen harjoitus oli heissä saanut aikaan.

Seuraavan joogatauon voit pitää koska tahansa ja missä tahansa. Hengitykseen voit keskittyä juuri sinulle sopivan ajan. Jos mahdollista, hengitä nenän kautta sisään ja ulos.

Lyhyen joogatauon kulku:

Harjoituksen aloitus

 • Hae seisten tai istuen hyvä asento, jossa saat vaivatta pidettyä selän suorana. Jos istut, jalkapohjien olisi hyvä olla tukevasti alustalla.
 • Sulje silmät. Tuo huomio kehosi tuntemuksiin, yleisvireeseesi, mielesi liikehdintään ja hengitykseen.

Rauhoittava hengitysharjoitus

 • Tuo toinen käsi vatsalle. Kun hengität sisään, anna vatsan pullistua. Ajattele, että sisäänhengitys täyttää keuhkojesi alaosat viimeisintä sopukkaa myöten. Jatka näin muutaman hengityksen ajan.
 • Tuo kädet kainaloiden alle kylkiin. Kun hengität sisään, anna kylkien laajeta ulospäin ja kätesi erkaantua toisistaan. Ajattele, että sisäänhengitys täyttää keukojesi keskiosat ja kyljet viimeisintä sopukkaa myöten. Voit suunnata hengitystä samalla myös selän alueelle keuhkojen takaosaan. Jatka näin muutaman hengityksen ajan.
 • Tuo toinen käsi rintakehälle. Kun hengität sisään, anna rintakehän kohota. Ajattele, että sisäänhengitys täyttää keuhkojesi yläosan viimeisintä sopukkaa myöten. Jatka näin muutaman hengityksen ajan.
 • Tuo kädet hyvään asentoon joko vartalon vierelle jos seisot tai reisien tai polvien päälle jos istut.  Yhdistä nämä kolme vaihetta: Kun hengität sisään, täytä ensin keuhkojen alaosa antaen vatsan pullistua, sitten keuhkojen keskiosa antaen kylkien laajentua ja lopuksi keuhkojen yläosa antaen rintakehän nousta. Uloshengitys samassa järjestyksessä. Jatka näin puolesta minuutista viiteen minuuttiin.

Jos haluat, voit jatkaa vielä tilan tekemistä hengitykselle lempein liikkein:

 • Selkärangan sivutaivutus: Tuo vasen käsi lantiolle. Sisäänhengityksellä nosta oikea käsi ylös, uloshengityksellä taivu vasemmalle. Pidä oikea istuinkyhmy tai jalka tiiviisti alustalla. Suuntaa sisäänhengitykset oikeaan kylkeen. Pysy asennossa kolmen hengityksen ajan. Palaa hitaasti ja hallitusti takaisin perusasentoon. Toista vasemmalla puolella.
 • Rintarangan taaksetaivutus: Tuo kämmenet alaselälle sormet alaspäin. Tuo hartiota hieman ylös ja taakse antaen rintakehän ojentua eteen ja hieman ylös. Suuntaa sisäänhengitykset rintakehälle antaen niiden tehdä sinne lisää tilaa. Pysy asennossa kolmen hengityksen ajan. Palaa hitaasti ja hallitusti takaisin perusasentoon.
 • Eteentaivutus: Jos istut, tuo vatsaa eteen ja alas ja anna yläselän pyöristyä ja niskan rentoutua. Jos seisot, koukista hieman polvia, tuo vatsaa alaspäin, anna yläselän pyöristyä ja niskan rentoutua. Voit tuoda kämmenet kyynärtaipeisiin. Tarvittaessa kyynärvarret voi tukea reisiin. Suuntaa sisäänhengityksen yläselän alueelle. Pysy asennossa kolmen hengityksen ajan. Palaa hitaasti ja hallitusti takaisin perusasentoon.

Harjoituksen päättäminen

 • Hakeudu samaan asentoon, josta aloititkin harjoituksen. Tarkista että selkäranka on kaularankaa myöten pitkä. Pidä silmät suljettuina. Tuo huomio jälleen kehosi tuntemuksiin, yleisvireeseesi, mielesi liikehdintään ja hengitykseen. Tarkkaile, onko niissä tapahtunut muutoksia lyhyen harjoitushetken aikana.

Osallistujien kokemuksia

huone
Turun pääkirjaston suunnitteluhuone oli rauhallinen paikka joogatauoille.
 • Väsymyksen tunne oli sama mutta oireet vähenivät
 • Rauhallisempi olo
 • Vapaampi tunne
 • Läsnäolevampi
 • Kireyden huomiointi kehossa
 • Rentoutunut olo ja syvempi ja rauhallisempi hengitys
 • Väsymys
 • Virkistys
 • Valmiimpi
 • Selkeytynyt
 • Rauhoittunut
 • Levottomuus lieveni
 • Mieli kaipasi hiljaisuutta
 • Raukea, hieman pyörryttävä
 • Havainto kankeudesta
 • I’ll buy it!
 • Hetki hiljaisuutta

 

 

Henkinen suorittaminen

Asanaharjoitus voi helposti lipsahtaa fyysiseksi suorittamiseksi, mutta toisinaan joogan suorittaminen voi olla myös henkistä.

Olen kirjoittanut tänne paljon siitä, miten tärkeää on pysyä valppaana sen suhteen, ettei asanaharjoitus mene fyysiseksi suorittamiseksi. Fyysistä suorittamista saattaa provosoida sosiaalisen median tarjoama kuva asanaharjoituksesta. Kehon ja mielen sen hetkisen tilan sivuuttava harjoitus tuntuu ikävältä ponnistelulta, ja joogaharjoitus voi tyrehtyä alkuunsa. Esimerkiksi vinyasa slowssa opetellaan pois tällaisesta suorittamisesta.

Suorittamiseen taipuvainen mieli on kuitenkin ovela. Joogaharjoituksen suorittaminen voi olla fyysisen sijaan henkistä. Henkinen suorittaminen voi johtaa ankaruuteen niin itseä kuin muitakin kohtaan, maailmasta etääntymiseen ja ilottomuuteen.

meditaatioMielen selkeys vai mielentiloihin pakeneminen?

Parhaimmillaan henkinen harjoitus tarjoaa tervetulleen hengähdystauon kiperän elämäntilanteen keskelle. Siitä saa ammennettua kärsivällisyyttä ja voimaa hyväksyä tosiasiat ja viisautta tehdä hyviä ratkaisuja.

Joskus saattaa kuitenkin käydä myös niin, että jääkin henkisen harjoituksensa tuottamien mielentilojen vangiksi. Tällöin näistä mielentiloista tulee itse tarkoitus, joiden takia harjoitusta tehdään. Niitä halutaan yhä enemmän ja yhä useammin, ja ikävät velvollisuudet alkavat näyttää toissijaisilta tai jäävät jopa kokonaan hoitamatta. Tämä on takertumisen muoto ja este harjoituksessa edistymiselle.

Myös lupaukset siitä, mitä suurenmoisia hedelmiä henkinen harjoitus voi tuottaa, voi ajaa ankaraan suorittamiseen. Seesteisen mielenrauhan ja yliaistillisen autuuden ajatellaan olevan saavutettavissa kunhan vain meditoi enemmän ja kauemmin ja kontrolloi itseään yhä ankarammin. Tällöin harjoituksen todelliset tulokset voivat olla ristiriidassa harjoituksen odotettujen tulosten kanssa.

Joskus voikin olla niin, että harjoituksessa enemmän on enemmän. Mieli ei kenties ehdi asettua viidessä minuutissa, jolloin kahdenkymmenen minuutin meditaatiotuokio on tarpeen. Jos taas pitkä istumisharjoittelu kuluu suurimmaksi osaksi harjoituksen loppumista odotellen. Silloin vähempi määrä harjoittelua voi tuottaa parempia tuloksia.

Oman elämäntilanteen ehdoilla

stressi
Elinvoimaa lataavasta harjoituksesta voi joskus tulla stressin aihe.

Jotta harjoitus olisi tarkoituksenmukainen, tulisi sen palvella omaa osaa maailmassa. Onkin tärkeää miettiä, mihin suuntaan harjoitus on viemässä ja huomioida, millainen vaikutus harjoituksella on siinä ympäristössä, jossa sitä tekee. Harjoituksen lopullinen arvo punnitaan pitkälti siinä, miten sen vaikutukset heijastuvat ympäristöön.

Luostariolosuhteisiin sopiva harjoitus ei välttämättä auta tekemään paremmin osaansa työntekijänä, ystävänä tai perheenjäsenenä, eikä harjoitus vapauta arjen vastuusta. Jotta harjoitus palvelisi todella omaa hyvinvointia, tulee se mukauttaa omaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

On hyvä pitää mielessä, ettei joogaharjoitus ole itse tarkoitus vaan keino päämäärään, olipa se sitten itseoivallus ja aineellisesta maailmasta vapautuminen,  vetreä keho ja selkeä mieli tai kyky tehdä viisaita ratkaisuja. Eivätkä nämä päämäärät ole toisensa poissulkevia.

Itsestään on hyvä muistaa pitää huolta myös muulla tavoin kuin joogalla: ”Jooga poistaa kärsimyksen, kun ihminen säilyttää kohtuuden  syömisessään ja virkistäytymisessään, unessaan ja valvomisessaan sekä liikkeissään silloin, kun toimii.” (Bhagavad-gita 6.17, suom. Mari Jyväsjärvi.)