Toiminnan jooga, osa 3. Ishvara pranidhana

Ishvara pranidhana tarkoittaa Jumallalle omistautumista. Se on viimeinen toiminnan joogan eli kriyajoogan kolmesta osasta. Siinä on viime kädessä kyse siitä, ketä palvelee: itseään vai jotain sellaista mistä itse on vain pieni osa. Mutta millaisesta Jumalasta tässä oikein puhutaan, ja täytyykö joogaa vakavissaan harjoittavan sittenkin niellä ajatus Jumalan olemassaolosta?

sunset-585334_1280

Ishvara pranidhana tarkoittaa Jumalalle omistautumista. Se tuo toimintaan laajemman näkökulman: minkä vuoksi toimin? Mihin tarkoituksiin valjastan tapaksen, itsekurin? Mihin suhteutan svadhyayan, henkisen opiskelun tai itsetutkiskelun kautta saavuttamani käsitykset paikastani maailmassa?

Uskonnollisesti suuntautuneelle joogille tämä suurempi kokonaisuus on luontevasti Jumala – ja jälleen on syytä pitää mielessä, ettei Yoga-sutra määrittele, minkälaisista dogmeista käsin Jumalaa tulisi lähestyä. Jos ajatus Jumalasta tuntuu vieraalta, voi miettiä, mitä kunnioittaa syvimmin, ja tarkastella ishvara pranidhanaa sen kautta.

Ishvara pranidhana on joogan osista voimallisin. Sen sanotaan yksin riittävän joogan päämäärän saavuttamiseen (mutta se ei valtuuta sivuuttamaan muita joogan osia). Kun alkaa yhä enemmän nähdä itsensä suuremman kokonaisuuden osana eikä sen keskipisteenä, kiintymys kaikkeen aineelliseen, muuttuvaiseen ja ohimenevään vähenee.

Itsekeskeisyys kärsimyksen lähteenä

Tarkastellaanpa ishvara pranidhanan vastaista toimintaa. Se voi tuntua houkuttelevalta, sillä siinä maailmankaikkeuden keskuksena nähdään oma itse. Maailma ja muut ihmiset ovat täällä palvelemassa juuri minua, ja mitä enemmän kontrollia ja vaikutusvaltaa minulla on, sitä enemmän hyödyn, sitä varmistetumpi oma selustani on.

me-1767687_1280
Pelkkä oman edun ajaminen harvoin tuo kestävää onnellisuutta.

Tällainen egosta kumpuava näkökulma heijastaa pohjimmiltaan epäluottamusta ja pelkoa: Jos en itse pidä huolta siitä että minulla on kaikki mitä haluan ja varmuuden vuoksi vähän enemmänkin, putoan tyhjän päälle. Itseriittoisuuden kompastuskivenä on jatkuva varuillaanolo. Hetkeksikään ei voi hellittää.

Ihmissuhteissa tämä voi näkyä vaikkapa omistushaluna ja määräilevyytenä. Koska olen pohjimmiltani epävarma sen suhteen, riitänkö sellaisena kuin olen, minun pitää kynsin hampain pitää kiinni ympärilläni olevista ihmisistä ja varmistaa, että he toimivat niin kuin haluan. Tilaa ei voi antaa, koska siinä on vaarana, että jään yksin.

Joogamatolla egokeskeisen harjoituksen hedelmänä voi olla esimerkiksi tiukan kehonhallinnan kautta saavutettu ihailu. Se voi olla palkitsevaa, mutta se voi myös muodostua vankilaksi, jos oma arvo on sidottu siihen. Ennen kaikkea se estää avautumasta joogan syvemmälle, hoitavalle yhteydelle, mikä edellyttää ennen kaikkea irti päästämistä ja oman itsensä rehellistä ja pyyteetöntä kohtaamista.

Laajemman kokonaisuuden näkeminen rauhan lähteenä

img_20161119_115243
Ishvara pranidhana on laajemman näkökulman ottamista.

Muutetaanpa sitten hieman näkökulmaa ottamalla ishvara pranidhana johtolangaksi. Enää minä en ole se jota varten maailma on olemassa, en edes omissa kuvitelmissani. Kaikkea toimintaa määrittäneen mantran ”minä haluan” tilalle tulee ”minä palvelen.”

Tämä ei tarkoita että täytyisi unohtaa itsensä kokonaan ja elää askeettisessa kieltäymyksessä aina uhrautuen muiden etua kaikessa miettien. Halusimme tai emme olemme henkistyneinäkin ihmisiä joilla on tietyt perustarpeet, ja jos niistä ei huolehdita, uuvumme. Ja kun uupuu, ei jaksa olla hyödyksi kenellekään.

Ishvara pranidhana tuo elämään syvemmän merkityksen. Kun näkee itsensä osana jotain suurempaa ja itsensä palvelemassa tätä kokonaisuutta, kumpuaa toiminta viisaudesta, ei pelosta. Tällöin toiminnan hedelmiä ei haalita itselle niin paljon kuin mahdollista, ja tuloshakuisesta toimijasta tulee kokonaisuuden palvelija. Vähitellen tätä tietä kulkemalla voi saavuttaa syvän rauhan.

Joogamatolla ishvara pranidhanaa voi harjoittaa miettimällä sankalpat kohdilleen. Egokeskeisessä joogassa tavoiteltiin ensisijaisesti näyttävyyttä, hyväksyntää, ja ihailua. Ishvara pranidhana harjoituksessa on sitä, että hakee harjoituksesta kehoon ja mieleen herkkyyttä,  tarkkuutta ja voimaa, jotta jaksaa hoitaa omat velvollisuutensa parhaalla mahdollisella tavalla.

Takertuneisuus toiminnan menestyksellisyyteen vähenee kun ei alunperinkään ole hakemassa itselleen mitään. Vaikka miten yrittäisi hallita maailmaa, törmää tämän tästä omaan rajallisuuteensa:  loppujen lopuksi toiminnan seuraukset eivät juurikaan ole omissa käsissämme. Voimme tehdä vain parhaamme, sen jälkeen täytyy päästää irti ja luottaa. Tätä on ishvara pranidhana.

”Act as if you trust God” – tuntematon

Toiminnan jooga, osa 2: svadhyaya

Toiminnan jooga eli kriyajooga on yksi joogan tarjoama polku saada mieli keskittyneeksi. Toiminnan joogassa on kolme osaa: tapas eli itsekuri, svadhyaya eli pyhä lukeminen tai itsetutkiskelu ja ishvarapranidhana eli Jumalalle omistautuminen. Kriyajoogaa tarkastelevan juttusarjan toisessa osassa tarkastellaan svadhyayaa.

Svadhyaya on tapaksen ohella yksi kriyajoogan eli toiminnanjoogan kolmesta osasta. Sva viittaa ’minuun’ tai ’itseen’, adhyaya taas ’tutkimiseen’ tai ’lukemiseen’. Sananmukaisesti svadhyaya tarkoittaa siis ’omaa lukemista’ (Broo 2010, 90), mutta luontevampi käännös sille on ’pyhä lukeminen’ (Broo 2010) tai ’henkinen opiskelu’ (Kontala 2015). Toisinaan svadhyaya on suomennettu myös itsetutkiskeluksi.

books-1850645_640Svadhyayan ytimessä on tapaksen, itsekurin harjoittamisen suuntaaminen mielekkääseen ja kestävään suuntaan. Koska oma näkökulmamme on aina rajallinen, kokeneempien opastus on tässä kullanarvoista. Korkeimman ja puhtaimman opastuksen ajatellaan löytyvän pyhistä kirjoituksista.

Svadhyayan toinen ulottuvuus on mantrojen, esimerkiksi om-tavun toistamisessa, japassa. Mantrojen ajatellaan avaavan samanlaisen yhteyden korkeampaan totuuteen kuin pyhien tekstien opiskelunkin. Svadhyayan tästä puolesta kiinnostuneille suosittelen lämpimästi tutustumista Janne Kontalan Joogan sydän -teokseen.

Svadhyaya ja uskonnollisuus?

Pyhyys ja henkisyys nousevat vahvasti esiin edellä esitetyissä svadhyayan merkityksissä. Onko nyt niin että jooga ei olekaan uskonnollisesti neutraalia, vaan joogan salaisena ohjelmana on saada houkuteltua ihmisiä uskonnon pariin, mahdollisesti vielä sellaisen, joka on peräisin vieraasta kulttuurista?

Puretaan tämä uhkakuva heti alkuunsa. Yoga-sutra ei määrää niitä pyhiä kirjoituksia, joita joogan polkua tallustelevan tulisi ehdottomasti tukeutua, eikä Yoga-sutra myöskään määrittele, mitkä kirjoitukset taas johtavat polulta pois. Oikeaoppisuutta tärkeämpää on sydämen puhtaus, opitun tiedon määrää tärkeämpää taas se, miten opittu heijastuu omassa elämässä

Svadhyaya kiteytyy vilpittömään haluun saada yhteys siihen, mikä motivoi tekemään ihmisenä parhaansa. Jos toimii omien fiilistensä pohjalta, elämä on pitkälti ajautumista tilanteesta toiseen. Kun suhteuttaa itsensä johonkin suurempaan kokonaisuuteen, toiminta alkaa vaikuttaa eri tavalla mielekkäältä. Koska tämä ei ainakaan aluksi ole luontainen tapa toimia, itsekurille on käyttöä.

Svadhyayaa on myös sen pohtiminen, miksi suhtaudun asioihin niin kuin suhtaudun, miten toimintani vaikuttaa itseeni ja minun kauttani muihin. Onko kenties aihetta muutokseen? Tässä suhteessa svadhyayan suomentaminen itsetutkiskeluksi osuu maaliin.

Pyhät tekstit ovat koeteltuja oppaita elämän syvempiin kysymyksiin ja sellaisina hyviä taustoja oman toiminnan ja roolin tarkasteluun. Tämä ei estä myös muun syvemmällä tasolla puhuttelevan kirjallisuuden käyttämistä svadhyayan tarkoituksiin.

Svadhyaya joogamatolla tai meditaatiotyynyllä

img_20161117_175950Mantrojen toistaminen on yksi perinteinen tapa harjoittaa svadhyayaa. Niiden toistamisen uskotaan vievän lähemmäs korkeampia ominaisuuksia.

Svadhyayan harjoittaminen joogamatolla voi tarkoittaa esimerkiksi oman harjoitusmotivaation reflektoimista. Mikä on se mitä sydämeni kaipaa kaikkein eniten, ja missä suhteessa tekemäni harjoitus on siihen? Sankalpa on yksi väline svadhyayan tuomiseksi matolle.

Harjoituksen tuomaan hyvään oloon on miellyttävää jäädä. Se voi joskus kääntyä myös pakopaikaksi sellaisilta oman elämän sotkuilta, joita ei halua kohdata. Tämän suhteen on hyvä olla valppaana, ja hakea harjoitukselta valmiutta ja rohkeutta kohdata myös vaikeat asiat itsessään ja omassa elämässään.

Vain sillä tavoin on mahdollista päästä eteenpäin, löytää vapaus ja rauha omasta sydämestään siirtämättä vastuuta ulkoisille olosuhteille. Tämä sama vaikutus on usein myös pyhien tekstien lukemisella.

Kirjallisuutta:

Broo, Måns. Joogan filosofia. Gaudeamus 2010.

Gates, Rolf ja Kenison, Katrina. Meditations from the Mat. Daily Reflections on the Path of Yoga. Anchor Books 2002.

Kontala, Janne. Joogan sydän. Kohti sisäistä harjoitusta. Basam Books 2015.