Navigointiopas mielenrauhaan: Janne Kontalan Yoga-sutra -suomennos ja kommentaari

Bhagavad-Gitan meditaation joogaa käsittelevässä luvussa (6.34) Arjuna valittaa Krishnalle, että mieltä on yhtä hankalaa pitää aisoissa kuin tuulta. Yoga-sutra on opas siihen, miten tämä on mahdollista. Ei siis ihme, että Yoga-sutran jooga on vaativa harjoitus. Se kertoo, kuinka hiljalleen heittää hyvästit mielen tarpeelle hakea tyydytystä ulkoisista asioita ja korvata tämä taipumus sisäisellä rauhalla. Janne Kontalan Yoga-sutran suomennos ja kommentaari esittää selkeästi ja johdonmukaisesti, miten tämän projektin voi toteuttaa.

Yoga-sutra itsessään on kieliasultaan niin minimalistinen, ettei se avaudu ilman kommentaaria. Vaikka Suomen kielellä on jo olemassa useampia sutrakommentaareja, on aihe niin monitahoinen, ettei siihen perehtyneellekään lukijalle tule Kontalan kommentaaria lukiessa oloa, että tämä on jo nähty. Sutrakommentaarit tukevat toisiaan. Eri kommentaareista löytyy erilaisia näkökulmia ja teoksia voi lukea rinnakkain. Näin ollen Kontalan Yoga-sutra on erittäin tervetullut lisä suomenkielisiin laadukkaisiin joogaklassikoihin.

Siinä missä Yoga-sutran usein nähdään esittävän Ishvara pranidhana eli Jumalalle omistautuminen vain yhtenä monesta vaihtoehdosta joogan päämäärän saavuttamiseksi, Kontala korostaa kautta linjan bhaktin hyötyjä sitoen näin Yoga-Sutran mielen hiljentämiseen tähtäävät tekniikat Bhagavad-Gitassa esiteltyihin arkielämän kannalta usein käytännöllisempiin aiheisiin. Tämän hän tekee kuitenkin tavalla, joka ei särähdä teismiä vierastavan lukijan korvaan – joogan päämäärään kun on muitakin reittejä.

Sutrien suomennokset on tarkkaan mietitty nappaamatta niitä suoraan muista lähteistä. Osa Yoga-sutran termistöstä on teknistä eikä suoraa suomenkielistä vastinetta yksinkertaisesti ole olemassa. Jotkut termit Kontala on jättänyt suomentamatta. Näitä termejä ovat muun muassa ’sattva’, ’rajas’ ja ’tamas’, jotka varmasti ovat suurelle osalle jooganharjoittajista tuttuja. Sanskriitinkielinen termi ’asmita’ on kinkkinen suomennettava. Kontala käyttää siitä paikoin alkuperäistermiä ’asmita’ ja paikoin se on suomennettu minätunteeksi. Mikäli harvakseltaan esiintyvät sanskriitinkieliset termit hämmentävät, on teoksen lopussa sanasto, joka auttaa palauttamaan mieleen, mistä asiasta olikaan kyse ilman että tarvitsee kahlata tekstiä taaksepäin siihen kohtaan, jossa termi on ensimmäisen kerran esiintyessään selitetty.

Kontalan kommentit sutriin ovat samaan aikaan sekä perusteellisia että selkeitä. Kontalan teksti on miellyttävää lukea. Jokainen lause on mietitty perin pohjin. Tieteellisestä otteesta ja tieteen etiikasta ei ole tingitty – kaikenlainen mutuilu loistaa poissaolollaan, ja Kontala latelee vankat perusteet tulkinnoilleen.

Niin joogan historian kuin nykyjoogan kentän hyvin tunteva Kontala nostaa esiin nykylukijalle olennaisia näkökulmia ja laittaa realistiseen perspektiiviin sutrien korkealentoisimmat ja samalla nykylukijalle kaukaisimmat osuudet tekemättä kompromisseja asiasisällön suhteen. Lukiessaan ensimmäisen luvun lopun kuvauksia syvenevistä samadhin tasoista tai kolmannen luvun selontekoja mitä ihmeellisemmistä joogakyvyistä lukija ei voi olla arvostamatta Kontalan tapaa tehdä näistäkin asioista niin selkeästi ymmärrettäviä kuin se kielen kautta on mahdollista. Kompromissiratkaisujen puutetta heijastaa myös brahmacaryan suomentaminen selibaatiksi siitä huolimatta, ettei selibaatti nykyään ole lainkaan muodikas harjoituksen muoto.

Kontalan kommentaari ei sisällä sutria sanskriitinkielellä, vaan ainoastaan sutrien suomennokset sekä kommentit. Tätä ratkaisua Kontala perustelee muun muassa sillä, että sutrat löytyvät sanskriitiksi Måns Broon ansiokkaasta suomennoksesta. Vaikka tämä ratkaisu saattaa harmittaa joogahifistelijöitä, on kuitenkin sanottava, että alkuperäistekstin puuttuminen tekee teoksesta sujuvamman lukea ja auttaa kiinnittämään huomiota asiasisältöön. Jos hifistely kiinnostaa, voi eri sutrakommentaareja mainiosti lukea rinnakkain.

Kontalan Yoga-sutra, hiljaisen mielen tie (Basam Books, 2020) ansaitsee kirkkaasti paikkansa jokaisen klassisen joogan tiestä kiinnostuneen lukemistosta.